Про СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

У своїй діяльності Служба зовнішньої розвідки України керується Конституцією України, Законом України Про Службу зовнішньої розвідки України”, іншими законами та нормативно-правовими актами. 

На СЗР України покладаються такі основні завдання:

    - Добування, аналітичне опрацювання та надання визначеним законодавством України керівникам вищих органів державної влади розвідувальної інформації;

    - Сприяння спеціальними заходами здійсненню державної політики України в економічній, політичній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцненню обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку країни;

    - Участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України, які обізнані з відомостями, що становлять державну таємницю;

    - Участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією;

Вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України.

За усталеною світовою практикою функціональна структура розвідки охоплює процеси добування шляхом проведення агентурної та технічної розвідки актуальної інформації, її аналізу та підготовки аналітичних матеріалів, прогнозів і сценаріїв розвитку ситуації у сфері національної та міжнародної безпеки.

Так само, як і в переважній більшості країн світу, агентурна розвідка посідає пріоритетне місце у діяльності СЗР України. 

Основні  зусилля співробітників, що здійснюють агентурну розвідку, спрямовані на забезпечення керівництва держави актуальною розвідувальною інформацією та проведення спеціальних заходів з метою забезпечення вигідних для України рішень і підтримання її позитивного іміджу на міжнародній арені.

Нині розвідка сприяє реалізації державних зовнішньополітичних та економічних програм, у тому числі антикризового характеру, залученню іноземних інвестицій, укладанню контрактів, що дозволяє поширити експортний потенціал країни, завантажити потужності вітчизняних підприємств і створювати нові робочі місця.

Важливою системоутворюючою складовою Служби зовнішньої розвідки України є технічна розвідка СЗР України, яка забезпечує отримання спеціальними методами достовірної документальної інформації на каналах міжнародних телекомунікаційних мереж. Україна належить до держав, які володіють потенціалом для здійснення повного циклу радіоелектронної розвідки.

Департамент технічної розвідки та його підрозділи,  дислоковані у регіонах держави, мають у своєму розпорядженні унікальне оснащення, тут працюють досвідчені фахівці у галузі радіоперехоплення і криптографії, системні програмісти та аналітики. Це дає можливість регулярно здобувати особливо цінну конфіденційну інформацію політичного, економічного, науково-технічного та військово-стратегічного характеру, забезпечувати активну участь української розвідки у боротьбі з міжнародним тероризмом і транснаціональною організованою злочинністю.

Відстеження тенденцій розвитку світової системи електрозв’язку дозволяє технічній розвідці СЗР України своєчасно робити вірні прогнози, створювати та впроваджувати новітні технології здобування розвідувальної інформації. В основі досягнень у сфері наукових досліджень лежить високий рівень власних технічних напрацювань. Сьогодні на озброєнні технічної розвідки знаходяться апаратні і програмні комплекси української розробки. Визнанням наукових досягнень технічної розвідки стало присвоєння групі співробітників Державної премії України в галузі науки і техніки.

На концептуально нових засадах діє система інформаційно-аналітичного забезпечення інформацією розвідки вищих органів державної влади України. Впроваджуються сучасні  підходи до організації цієї діяльності  з використанням методик прогнозування та моделювання ситуацій, надання керівництву держави обґрунтованих рекомендацій щодо вироблення адекватних заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці. Споживачам розвідувальної інформації своєчасно надаються упереджувальні і прогнозні дані з пріоритетних проблем, які використовуються при підготовці важливих рішень, проведенні переговорів з іноземними партнерами.

Керівництвом Служби серйозна увага приділяється роботі департаменту протидії зовнішнім загрозам національній безпеці держави. Його діяльність сьогодні здійснюються у рамках законодавчо закріплених перед розвідкою завдань щодо участі  у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією.

У результаті здійснення цим підрозділом системних заходів попереджено низку реальних терористичних проявів стосовно українських дипломатичних представництв за кордоном. Надано сприяння в евакуації кількох тисяч українських громадян із зон конфліктів і підвищеної терористичної активності, зокрема, палестино-ізраїльського, грузино-осетинського, з Іраку, Сирії, Лівану, Лівії та інших країн. У взаємодії з органами державної влади України та іноземними партнерами здійснено заходи щодо  сприяння судновласникам у визволенні з піратського полону ряду суден та їх екіпажів, до складу яких входили громадяни України.

Для успішного виконання поставлених завдань Служба зовнішньої розвідки України зосереджує зусилля, перш за все, на пріоритетних напрямах діяльності, намагається забезпечити адекватність заходів протидії існуючим та потенційним ризикам і загрозам національній безпеці України, орієнтуючись в оцінках роботи виключно на кінцевий результат.