Прийом на роботу

Прийом на військову службу та роботу в СЗРУ

Ми надаємо надзвичайно важливого значення підбору кадрів для військової служби та роботи в розвідці з огляду на специфіку діяльності Служби зовнішньої розвідки України. Комплектування розвідувального органу України новими кадрами пов’язане із системою пошуку, аналізу та практичного відбору кандидатів, які могли б успішно виконувати поставлені перед зовнішньою розвідкою завдання.

Відбір кандидатів відбувається на конкурсних та добровільних засадах.

Прийом на військову службу здійснюється за контрактом.

На зайняття вакантної посади державної служби оголошується проведення конкурсу, про що повідомляється на сайті СЗРУ.

До кандидатів на військову службу і роботу законодавство України висуває серйозні й різноманітні вимоги.

Так, пункт 1 статті 31 Закону України «Про розвідку» та ст. 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" визначають, що співробітниками розвідувальних органів можуть бути громадяни України, які за віком, освітою, станом здоров’я та своїми особистими якостями здатні виконувати відповідні посадові (службові) обов’язки, пройшли відбір і перевірку у зв’язку з призначенням на посади в цих органах.

Водночас пункт 2 статті 31 Закону України "Про розвідку" передбачає, що

Співробітником розвідувального органу не може бути особа:

1) яка визнана або визнавалася недієздатною, цивільна дієздатність якої обмежена або була раніше обмежена;

2) яка має громадянство (підданство) іноземної держави або особа без громадянства;

3) близькі родичі якої (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство (підданство) іноземної держави, яка визнана відповідно до чинного законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства;

4) засуджена за умисне вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, у тому числі особа, судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;

5) яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;

6) щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;

7) до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

8) яка відмовилася від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посади співробітників розвідувальних органів, або не пройшла таку перевірку, у тому числі відмовилася від психофізіологічного дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини, відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;

9) яка має захворювання, що перешкоджають проходженню служби (роботі) у розвідувальному органі. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) у розвідувальному органі, визначається актом цього органу або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я;

10) яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу (роботу) у розвідувальний орган. 

Під час підбору кандидатів на посади у підрозділи агентурної та технічної розвідки особливу увагу ми звертаємо на ступінь володіння іноземними мовами або схильність до їх вивчення, наявність досвіду роботи з людьми, готовність до самовдосконалення, напруженої праці тощо.